מדריך למעסיק איך למנוע הטרדה מינית במקום העבודה

עורך דין תעבורה ! דואגים לתנאים שלך !

הטרדות מיניות הן מהרעות החולות ביותר בחברה הישראלית. למרות העלאת המודעות לגביהן ונקיטת פעולות ממוקדות, הן עודן מרימות את ראשן המכוער. הדברים קורים כמובן בכל הספירה והמרחב הציבורי, אולם נדמה שמקום העבודה מהווה קרקע פוריה יותר להיתכנות דברים מעין אלו.

העובדה כי אנו נמצאים שעות רבות במקום העובדה, עם אנשים שאינם בני משפחה, העובדה שיש היררכיה ומרות בין בעלי תפקידים שונים, ולצד זאת קירבה, המביאה למחשבה ודמיון כי קל יותר לחצות גבולות, הם רק חלק מהגורמים התורמים לריבוי הטרדות מיניות בתוך העבודה.

נדגיש, כי מחקרים מראים שלסוג העבודה אין משמעות מובהקת. זה יכול לקרות בכל מקום, בעבודות צווארון כחול, כמו בעבודות צווארון לבן, במקום לחוץ או במקום רגוע ובעצם מחובתנו לעקור את כלל התופעה.

חשיבות מניעת הטרדה מינית בעבודה

כשאירוע הטרדה מינית מתבצע בתוך העבודה יש לו כמובן השפעות גם על מקום התעסוקה והמשך תפקודו הכללי והיחסים בין חברי הצוות והעובדים. זהו נזק קטן המתגמד ואינו בר השוואה אל מול הנזק שסופג הקורבן, שכמובן, רק בשלו עלינו לפעול בנחישות ובאסרטיביות יוצאת דופן.

אבל נקודה שולית זו, מוסיפה לחשיבות במניעת הטרדה במקום העבודה. החוכמה היא לא לדעת לטפל ולהכיל ולסייע לקורבן לאחר האירוע. זה חשוב ונדרש בעת הצורך.  החוכמה האמתית היא לנסות ולמנוע מלכתחילה. לכן יש חשיבות בכל מדריך למעסיק: איך למנוע הטרדה מינית במקום העבודה.

הגדרת 'הטרדה מינית'

הטרדה מינית מוגדרת בחוק כ"פגיעה בכבוד האדם, בחירותו, בפרטיותו ובזכותו לשוויון, השוללת את האוטונומיה של הנפגע ואת שליטתו בגופו ובמיניותו. פוגעת בזכותו להגדרה עצמית, פולשת לפרטיותו ומפלה אותו לרעה לעומת אנשים אחרים."

הטרדה מינית אינה חייבת לכלול פעולה פיזית אלא יכולה להיות גם בעלת אופי מיני מרומז, המופנית כלפי אדם אחר והוא אינו רוצה בה ולעיתים גם בצורה מילולית לבדה. למרות העובדה שמרבית ההטרדות המיניות מופנות כלפי נשים, החוק מתייחס באופן שווה גם לגבי הטרדות המופנות כלפי המין הגברי.

הגדרת הטרדה מינית במקום העבודה

בחוק 'שוויון הזדמנויות' משנת 1998 נקבע גם האיסור על הטרדה מינית במקום העבודה. החוק דן בכל הקשור לאיסור הטרדה מינית, הגנה על כבודו של האדם ופרטיותו במקום העבודה ואת כל האסור והמותר ביחסי אנוש בין אנשים הפועלים תחת מסגרת תעסוקתית אחת.

על פי ההגדרה, הטרדה מינית במקום העבודה יכולה לכלול מעשים מגונים, ביזוי מיני, שהמוטרד לא מסכים לו, כולל התייחסות משפילה בנוגע למיניותו של אדם, הצעות חוזרות ונשנות בעלות אופי מיני, הצעות למתן יחס מועדף בעבודה, בתמורה לקבלת טובת הנאה על רקע מיני, סחיטה באיומים וניצול יחסי מרות ועוד.

החוק גם מגדיר את חבותו של המעביד כלפי כל עובדיו ואת שעליו לעשות, כדי ליצור מסגרת מוגנת יותר. למשל תליית תקנון למניעת הטרדה מינית במקום מרכזי. לכן יש חשיבות רבה בכל מדריך למעסיק: איך למנוע הטרדה מינית במקום העבודה.

אחריותו של המעסיק במניעת הטרדות מיניות

ראשית נציין כי בעת מקרה העוסק בתחום הטרדה מינית ייעוץ משפטי יכול לסייע.  קיימת חלוקה בנושא על פי גודל הארגון או מספר המועסקים במקום העבודה: בארגונים קטנים, בהם מספר העובדים נמוך מ-10, המנהל הוא זה שיכול להיות אחראי על נושא ההטרדות המיניות ואליו מופנים כל הדברים הקשורים בכך. כשמתאפשר, יש למנות לתפקיד זה דווקא אישה.

במקום עבודה בן למעלה מ- 10 עובדים, על בעל החברה או המעסיק, למנות אדם ייעודי לתפקיד זה מתוך החברה, שיהיה אחראי על הנושא. באחריותו לטפל באופן מסודר בתלונות, גם כלפי עובדי החברה וגם מול גורמים חיצוניים.

הדרכים למניעת הטרדות מיניות במקום העבודה

לצד תפקיד הטיפול החשוב לאחר האירוע, תפקיד הממונה על הטרדות מיניות במקום העבודה הוא גם למנוע, ככל הניתן, את אפשרויות ההטרדה. עבודתו זו תתאפשר רק אם המעסיק יתמוך בו, כמחויב בתקנות. המעסיק עצמו חייב לפרסם את שמו ופרטי יצירת הקשר של האחראי לנושא מטעמו וכן לתלות במקום בולט ולהביא לידיעת העובדים את התקנות והחוק בנושא.

עוד חייב המעסיק, לאפשר גישה חופשית וקלה לממונה האחראי על הנושא, לפעול בזמן אמת ולנהוג בחומרה במקרים מעין אלו, לאפשר הדרכות בנושא בשטח העבודה ועוד.

יעוץ משפטי

אז מה היה לנו בכתבה:

עורך דין תעבורה

משרדנו פועל כבר למעלה מ – 20 שנה ובחלוף השנים צבר הישגים רבים .

הצוות שלנו כולל כ- 8 עורכי דין מנוסים ומקצועיים שידאגו לכם לכל פרט שתצטרכו וידאגו להוציא אתכם עם הטוב ביותר שהיה ניתן להשיג , ואין ספק שהתוצאות של עורכי הדין שלנו מדברות בעד עצמן.

הערכים שמובילים את משרדנו הם : אמינות , מקצועיות , תוצאות , מחירים הוגנים ודאגה להליך מיצוי כל הזכויות של אזרחי ישראל .